top of page

Informace

(Obchodní podmínky)

 

PŘÍJEM ZAKÁZKY

Zakázka je přijata na adrese Nádražní 152, 440 01 Telce (Peruc), po předchozí dohodě se zákazníkem lze předat jinde nebo vyzvednout u zákazníka. Během přijetí zakázky jsou projednány detaily zakázky a tyto jsou sepsány do zakázkového listu jehož kopii obdrží zákazník jako potvrzení.  Případnou změnu lze projednat telefonicky. Změna v rozsahu zakázky bude přijata pouze v případě kdy práce na zakázce ještě nezapočala. Zákazník musí zhodnotit  a sdělit případná rizika poškození (výrobní štítky, ražená čísla apod.) a zabezpečit předmět zakázky tak aby nedošlo k poškození (týká se zejména motorů-zaslepení sání a výfuku či mazacích kanálů motoru, ložisek apod.)

VÝDEJ ZAKÁZKY

Vyhotovení zakázky je zákazníkovi oznámeno formou SMS, e-mailu nebo telefonicky. Termín a čas vyzvednutí zakázky je třeba vždy předem projednat. Zakázky je nutno vyzvedávat v dohodnutém termínu. Zakázku si musí zákazník prohlédnout při jejím vyzvednutí a vyjádřit se k jejímu stavu, jelikož na pozdější reklamace nelze brát zřetel. RENOVACE-PÍSKOVÁNÍ neručí při povrchové úpravě starých, značně poškozených nebo výrazně opotřebených věcí, s větší mírou nebezpečí zdaření se vyhotovení díla, i přesto, že zákazník na tom trvá, za úspěšný konečný výsledek a riziko této práce nese v plné míře zákazník, kterému to tímto dáváme na vědomí. Jedná se zejména o díly s větší mírou koroze, kde lze očekávat silně oslabený zkorodovaný plech s rizikem zborcení.

 

CENA

Předběžná cena za vyhotovení zakázky je zákazníkovi ve většině případů sdělena při přijetí zakázky. Cena je stanovena individuálně dle typu zakázky, rozsahu práce a náročnosti. Konečná cena se může lišit až o +-20% v závislosti na náročnosti zakázky (silné nánosy barev, vysoká míra koroze, použití speciálních barev, neočekávané vícepráce). V případě rozsáhlé zakázky (kompletní renovace) může být od zákazníka požadována záloha před započetím zakázky. Složená záloha je odečtena z konečné ceny.  Požadavek na zálohu je zákazníkovi sdělen předběžně před potvrzením přijetí zakázky. Konečná cena je zákazníkovi sdělena při vyzvednutí zakázky. Pro přesné určení ceny prosíme o zaslání fotografií na náš e-mail nebo WhatsApp. Platba je přijata v hotovosti nebo na účet č. 2100179545/2010. Ceny jsou standardně uvedeny bez DPH 21%.

DOPRAVA

Zákazník si zajišťuje vlastní dopravu v případě přijetí a vyzvednutí zakázky. Po předchozí dohodě lze zajistit přepravu naší vlastní přepravou za cenu 8 Kč/km bez DPH 21%. (dodávka) V případě potřeby zajistíme dopravu kurýrem DPD nebo TOPTRANS. Po dohodě zajistíme objednávku svozu.  Po vyhotovení zabalíme zakázku dle svého uvážení tak aby byla dobře zabezpečena pro přepravu a odešleme k Vám. Náklady na přepravu přepravní společností hradí zákazník. Cena dopravy bude započtena k celkové ceně zakázky.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, GDPR

Vypsáním a odesláním různých formulářů typu (poptávka, objednávka, apod.) uvedených na těchto webových stránkách, ve kterých uvádíte své osobní údaje (jméno, kontakty, apod.) , dáváte v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, tzv. GDPR jako jejich poskytovatel zároveň dobrovolný souhlas s jejich zpracováním pro potřeby dodavatele zboží nebo služeb, včetně jejich sdílení subjekty v rámci firmy Petr Matula, renovace-piskovani, IČ:88186458 která se tímto zavazuje a zodpovídá za to, že tyto předmětné údaje nebudou zneužity.

bottom of page